Bra att veta

Du kan komma till mottagningen på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare.

Innan en samtalsterapi börjar träffas vi någon eller några gånger. Du får berätta varför du söker hjälp. Du får sedan ta ställning till om du vill fortsätta. Efter dessa samtal bestämmer vi hur vi skall gå vidare.

En psykoterapeut har tystnadsplikt. Även om arbetsgivaren helt eller delvis betalar för dina samtal gäller sekretessen även gentemot arbetsgivaren.

Vi hanterar alla personuppgifter enligt GDPR.