Notice: Only variables should be passed by reference in /var/www/progressus-psykoterapi.se/public_html/wp-content/themes/progressus/functions.php on line 135
Hello world!

Mottagning
Hospitalstorget 2B
582 27 Linköping

Mobil
073-8124126

E-post
ulla@progressus-psykoterapi.se

Progressus Psykoterapi

Jag heter Ulla Mårdfors-Schwertner. Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med samtal för utveckling och handledning.

Behöver du någon att samtala med om personliga problem är du välkommen att kontakta mig! Jag kan erbjuda dag- och kvällstider även med kort varsel. Jag erbjuder också handledning, individuellt och i grupp. Samtal erbjuds i en lugn, trivsam och ostörd miljö.

Ta kontakt med hjälp av mina kontaktuppgifter som finns i toppen och botten av sidan. Här får du hjälp att hitta hit.

Om du önskar mer information eller boka in en tid för ett första samtal så är du välkommen att höra av dig via mail eller mobiltelefon.

Bra att veta

Du kan komma till mottagningen på eget initiativ eller via ett avtal med din arbetsgivare.

Innan en samtalsterapi börjar träffas vi någon eller några gånger. Du får berätta varför du söker hjälp. Du får sedan ta ställning till om du vill fortsätta. Efter dessa samtal bestämmer vi hur vi skall gå vidare.

En psykoterapeut har tystnadsplikt. Även om arbetsgivaren helt eller delvis betalar för dina samtal gäller sekretessen även gentemot arbetsgivaren.

Vi hanterar alla personuppgifter enligt GDPR.

Om terapi

Varje människa utsätts någon gång i livet för prövningar och svårigheter av olika slag som man har svårt att hantera. Det kan handla om att man känner alltför stora krav – i arbetet, i skolan eller i hemmet. Det kan ibland vara svårt att ta på sig det ansvar man upplever eller att leva upp till egna eller andras förväntningar.

Ulla-21Man kan känna sig irriterad och nedstämd. För en del personer kan rädsla, ångest och oro skapa konflikter och svårigheter i både privatliv och arbetsliv. Relationer finns med i vår vardag i olika sammanhang. De kan ibland ”ställa till det” och bli en källa till konflikter.

Man kan också vilja förstå eller förändra sitt sätt att handskas med livet.

Exempel på problem och kriser:

  • Personliga problem eller familjeproblem
  • Arbetsrelaterade problem
  • Utmattningssymptom
  • Depression, oro, ångest 
  • Livskriser, skilsmässa, sorg och förluster
  • Existentiella livskriser och frågeställningar

Målet med psykoterapi är en bättre hälsa och ett bättre psykiskt mående. Det kan man nå genom reflektion och större insikter om sin egen livssituation. Detta leder ofta till större självkännedom och personlig utveckling.

Utbildning & erfarenhet

Jag har tidigare arbetat många år i Linköpings kommun med samtalskontakter av olika slag; med ungdomar, vuxna och familjer, individuellt och i grupp samt handledning. Numera arbetar jag enbart i egen regi.

Min grundutbildning är socionom, legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i Relationell och Interpersonell korttidsterapi samt handledare och lärare i psykoterapi.

Jag arbetar främst med psykodynamisk orienterad psykoterapi, i både kortare och längre terapier. I terapierna finns oftast ett relationellt perspektiv närvarande.

Jag är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Akademikerförbundet SSR samt Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC).

Jag följer SSR:s yrkesetiska riktlinjer för socionomer samt RPC:s etiska riktlinjer för psykoterapeuter och psykoterapihandledare.

Hitta hit

Min mottagning är centralt belägen på Hospitalstorget i Linköping med goda parkeringsmöjlighteter och bussförbindelser. Mottagningen finner du på bottenvåningen.
OBS! Hospitalstorget 2B