Om samtalsterapi

Varje människa utsätts någon gång i livet för prövningar och svårigheter av olika slag som man har svårt att hantera. Det kan handla om att man känner alltför stora krav – i arbetet, i skolan eller i hemmet. Det kan ibland vara svårt att ta på sig det ansvar man upplever eller att leva upp till egna eller andras förväntningar. Samtalsterapi kan hjälpa dig att komma vidare.

Ulla-21Man kan känna sig irriterad och nedstämd. För en del personer kan rädsla, ångest och oro skapa konflikter och svårigheter i både privatliv och arbetsliv. Relationer finns med i vår vardag i olika sammanhang. De kan ibland ”ställa till det” och bli en källa till konflikter.

Man kan också vilja förstå eller förändra sitt sätt att handskas med livet.

Exempel på problem och kriser:

  • Personliga problem eller familjeproblem
  • Arbetsrelaterade problem
  • Utmattningssymptom
  • Depression, oro, ångest 
  • Livskriser, skilsmässa, sorg och förluster
  • Existentiella livskriser och frågeställningar

Målet med psykoterapi är en bättre hälsa och ett bättre psykiskt mående. Det kan man nå genom reflektion och större insikter om sin egen livssituation. Detta leder ofta till större självkännedom och personlig utveckling.