Utbildning & erfarenhet

Jag har tidigare arbetat många år i Linköpings kommun med samtalskontakter av olika slag; med ungdomar, vuxna och familjer, individuellt och i grupp samt handledning. Numera arbetar jag enbart i egen regi.

Min grundutbildning är socionom, legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i Relationell och Interpersonell korttidsterapi samt handledare och lärare i psykoterapi.

Jag arbetar främst med psykodynamisk orienterad psykoterapi, i både kortare och längre terapier. I terapierna finns oftast ett relationellt perspektiv närvarande.

Jag är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Akademikerförbundet SSR samt Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC).

Jag följer SSR:s yrkesetiska riktlinjer för socionomer samt RPC:s etiska riktlinjer för psykoterapeuter och psykoterapihandledare.